print
 
   
 
   

Tabel 3. 2007 Løn - i forhold til uddannelse

 

Tabel 3. 2007 Løn - i forhold til uddannelse
Linie

Gennemsnit

10 % N

25 % N

50 % median

25 % Ø

10 % Ø

Antal total

Miljø & natur

22.442

17.125

18.568

22.235

26.675

29.583

41

Forsøgstekniker oa.

25.291

20.868

21.127

24.125

31.787

33.817

16

Landbrug

25.617

19.108

19.928

25.422

31.698

34.320

28

Gartneri

25.982

18.818

20.837

24.906

33.100

36.938

69

Landbrug / heste

26.641

19.648

20.851

25.138

34.791

40.605

25

Landskab & anlæg

27.930

18.896

21.433

26.941

36.404

43.185

80

Landbrug / kvæg

28.049

19.466

21.561

27.635

35.323

39.342

113

Landbrug / planter

28.159

19.754

21.890

27.690

35.354

39.472

131

Teknik & bygninger

29.574

21.140

22.272

28.290

39.229

46.964

46

Jordbrugsøkonomi

30.183

21.225

23.240

29.921

37.644

40.850

183

Landbrug / svin

30.461

20.846

21.574

27.812

44.647

49.821

12

 


Tabellen refererer udelukkende til uddannelsesretningen, uanset at nogle teknikere/teknologer arbejder indenfor helt andre fagområder.

 

De første teknologer med speciale i miljø & natur dimitterede i 2002. Den lavere gennemsnitsløn skyldes bl.a. den begrænsede anciennitet på arbejdsmarkedet.

 

Som ny linie er medtaget Landbrug / heste, selvom de første teknologer med heste som speciale først dimitterer i 2007. I 25 besvarelser i dette års statistik er anført denne linie, og det må formodes at de pågældende under studiet har specialiseret sig inden for heste.

 
   

Jordbrugsteknologer i Danmark  |  Hvidkærvej 29  |  5250 Odense SV  |  Tel +45 66 17 12 74  |  jid@jid.dk