print
 
   
 
   

Tabel 9. 2009 Klausuler, fri bil, hjemme-PC og pensionsbidrag

 

Tabel 9. 2009 - Konkurrence- og/eller kundeklausuler, fri bil, betalt hjemme-PC og pensionsbidrag
Arbejdsgiver
Antal total
Klausuler
Fri bil
Hj.PC
P.Arb.giver
P.eget

Ikke angivet

1

0

0

0

8

4

Anlæg / entrprenør

50

4

4

13

7

4

Bedrift / primær landbrug

7

0

1

1

1

2

Dansk Familielandbrug

14

6

0

3

10

3

Finansielle sektor

7

4

1

3

9

5

Følgeindustri

66

5

19

39

7

4

Gartneri

12

4

0

1

4

3

Grovvarer

42

1

4

23

9

6

Kommune

35

0

0

1

11

3

Landboforening

230

74

1

56

9

5

Landscentret (Skejby)

17

1

0

5

9

4

Planteskole / havecenter

16

1

0

1

8

4

Selvstændig

6

1

0

3

2

6

Skole

25

0

0

10

13

7

Stat

69

1

0

16

9

5

Udenfor jordbrugssektoren

22

4

1

3

6

3

Andet

78

7

3

21

6

5


Pension arb.giverArbejdsgivers indbetaling af pension i procent skal lægges til de lønninger, som fremgår af tabellerne.
Pension egetDen pensionsindbetaling i procent, som trækkes af lønnen som egenindbetaling.
 
   

Jordbrugsteknologer i Danmark  |  Hvidkærvej 29  |  5250 Odense SV  |  Tel +45 66 17 12 74  |  jid@jid.dk