topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Fleksjob for jordbrugsteknologer

Reform af fleksjob – læs om de nye regler

Med Folketingets vedtagelse af nye regler på fleksjobsområdet i slutningen af 2012, sker der med virkning fra den 1. januar 2013 væsentlige ændringer af fleksjobsordningen. Bl.a. bliver fleksjob nu midlertidige, og tilskuddet bliver ændret. De nye regler bevirker desuden, at man først kan ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.  Få at blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads er det samtidig en forudsætning, at man opfylder kriterierne for fleksjob.

Kriterierne for at blive visiteret til fleksjob bliver ikke ændret. For at blive godkendt til fleksjob er det fortsat en betingelse, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i en grad, så det ikke er muligt at opnå eller fastholde et arbejde på normale vilkår.   

Hvis du ved lovens i krafttrædelse allerede er ansat i et fleksjob, får reformen ikke konsekvenser for dig, så længe du er ansat i det samme fleksjob. Din arbejdsgiver modtager det samme tilskud som hidtil.

Hvis du efter den 1.januar 2013 skifter fleksjob, vil du blive omfattet af den nye ordning og dine vilkår vil blive ændrede i medfør af de nye regler.

I nedenstående tekst kan du læse, hvad der er forskellen mellem gældende regler for fleksjob før og efter den 1.januar 2013.

Kontakt JID's socialrådgiver på 66 17 12 74 eller jid@jid.dk for uvildig rådgivning, hvis du bliver berørt af de nye regler på fleksjobsområdet. 

Oversigt over forskelle mellem gamle og nye regler:

 1. Bevillingens varighed
 2. Økonomi
  Løntilskud
  Timetal
 3. Ret og pligt
  Ledighedsydelse og særlig ydelse
  Varighedsbegrænsning
  Aktiv beskæftigelsesindsats
 4. Øvrigt
  Hidtidig arbejdsplads
  Selvstændige

1. Varighed  

Lovgivning frem til 31. december 2012 

 • Ingen tidsbegrænsning på en bevilling af fleksjob - bort set fra folkepensionsalderen.

Lovgivning fra 1. januar 2013 

 • Under 40-årige vil højst få tildelt fleksjob for fem år ad gangen.
 • Over 40-årige kan efter det første femårige fleksjob få tilkendt et permanent fleksjob.

 

2. Økonomi 

Løntilskud

Lovgivning frem til 31. december 2012 

 • Arbejdsgiver betaler i dag enten 1/3 eller 1/2 af fleksjobberens løn (mindste overenskomstmæssige løn).
 • Den resterende del af lønnen refunderes fra jobcentret.
 • Refusionen er størst for fleksjobansatte med en høj timeløn.

Lovgivning fra 1. januar 2013 

 • Arbejdsgiver betaler løn inkl. pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder.
 • Kommunen supplerer lønnen fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.
 • Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension fra arbejdsgiveren på 36.400 kr. pr. måned.

 

Timetal

Lovgivning frem til 31. december 2012 

 • I dag skal fleksjobbere som tommelfingerregel kunne yde, hvad der svarer til godt 12 timers arbejde, for at økonomien hænger sammen for arbejdsgiveren. Timetallet udgør dog ikke altid den væsentligste økonomiske værdi for arbejdsgiveren.
 • Der er ikke et økonomisk incitament for den fleksjobansatte i at øge sit timeantal.

Lovgivning fra 1. januar 2013 

 • Økonomien kan også hænge sammen for arbejdsgiveren med et timetal under 12 timer, fordi arbejdsgiver alene skal betale for det arbejde, der bliver udført.  
 • Fleksjobberen har et økonomisk incitament til at øge sit timeantal.

 

3. Ret og pligt  

Ledighedsydelse og særlig ydelse  

Lovgivning frem til 31. december 2012 

 • Ledighedsydelsen udgør 82-91 % af højeste dagpengesats.
 • Der kan udbetales såkaldt ”særlig ydelse” til personer, der ikke har ret til ledighedsydelse.
 • Ledigheds- og særlig ydelse udbetales uafhængigt af evt. ægtefælles indkomst og formueforhold.

Lovgivning fra 1. januar 2013 

 • Ledighedsydelsen udgør 89 % af højeste dagpengesats.
 • For forsørgere som kommer fra kontanthjælp udgør ledighedsydelsen 80 % af højeste dagpengesats.
 • For ikke-forsørgere som kommer fra kontanthjælp udgør ledighedsydelsen 60 % af højeste dagpengesats.
 • Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af evt. ægtefælles indkomst og formueforhold.

 

Varighedsbegrænsning

Lovgivning frem til 31. december 2012  

 • Har man modtaget ledighedsydelse i 12 måneder ud af 18 måneder, skal jobcentret genvurdere, om man stadig står til rådighed for et fleksjob. 

Lovgivning fra 1. januar 2013 

 • Ledighedsydelsen er ikke varighedsbegrænset

 

Aktiv beskæftigelse

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Fleksjobvisiterede er omfattet af et individuelt kontaktforløb. Ved kontaktsamtalerne er der blandt andet fokus på, hvad den ledige selv og hvad jobcentret kan gøre for at finde et fleksjob.

Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Ledige fleksjobvisiterede skal aktivt søge job. De skal have kontaktsamtaler hver 3. måned og have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
 • Modtagere af ledighedsydelse får tre ugers karantæne ved selvforskyldt ledighed.

 

Øvrigt 

Hidtidig arbejdsplads

Lovgivning frem til 31. december 2012 

 • For at få et fleksjob på hidtidig arbejdsplads, skal mulighederne for arbejdsfastholdelse være afprøvet.
 • De sociale kapitler i overenskomsten kan på nogle områder være til hjælp i indsatsen.
 • I øvrigt gælder at revalideringsmuligheder skal være udtømt.

Lovgivning fra 1. januar 2013 

 • Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel.

  

Kilde: www.cabiweb.dk

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2018

2018 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,54 kr. pr.km.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

 • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
 • Telefon +45 66 17 12 74
 • jid@jid.dk
 • Telefontid
 • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
 • Fredag lukket
 • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort