topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Klausuler

Klausul i dit ansættelsesforhold

Nedenfor gengives alene nogle væsentlige hovedpunkter om klausuler. Er du interesseret i detaljer, undtagelser eller er du i tvivl om noget, så kontakt JID. Vi anbefaler, at du altid får drøftet en klausul med os, inden du eventuelt accepterer den.

Skæringstidspunkt

Det første man skal være opmærksom på er, at der trådte nye regler om kunde- og konkurrenceklausuler i kraft den 15. juni 1999. Og de gælder kun for aftaler og kontrakter klausuler, der er indgået efter denne dato.

Det vil sige, at hvis du har en kontrakt med klausuler, indgået før den 15. juni 1999, så er nedenstående ikke direkte relevant for dig. Kontakt JID for at høre nærmere om din situation.

Skriftlighed og vederlag

Det er et ubetinget krav at aftaler om klausuler er skriftlige og at der er fastsat et vederlag.

Halv løn i klausulens løbetid

Hovedreglen er den, at arbejdsgiveren skal betale et beløb svarende til en halv månedsløn pr. måned i en periode, der er lige så lang som den klausulen gælder i.

Et simpelt eksempel: Du har fx en månedsløn på 25.000 kr. Der er en aftale om en klausul, og at den skal gælde i et år efter fratrædelsen. Det betyder, at i 12 mdr. efter din fratræden skal arbejdsgiveren betale dig 12.500 kr. om måneden, hvis klausulen forhindrer dig i at få arbejde.

Hvis du får andet arbejde indenfor et område, hvor klausulen ikke har betydning, får du ikke godtgørelse. Altså: Hvis en regnskabstekniker via en klausul er afskåret fra at få arbejde som regnskabstekniker, så skal arbejdsgiveren betale. Hvis regnskabsteknikeren derimod fx vælger at arbejde som sælger i maskinbranchen, eller som skolepedel, eller som jagtkonsulent, og får normal løn for det, så skal arbejdsgiveren ikke betale.

Forskelle på konkurrence- og kundeklausuler

Konkurrenceklausuler vedrører selve arbejdets art, er man fx rådgiver, er man typisk afskåret fra at virke som rådgiver, hvorimod kundeklausuler kun vedrører gamle kunder, og ikke selve arbejdet eller rådgivningsfunktionen.

Denne forskel betyder, at der også er nogle forskelle i reglerne. Ved konkurrenceklausuler skal de tre første måneders (halve) løn nemlig udbetales som et engangsbeløb straks på fratrædelsestidspunktet og de skal også falde, selvom om man får beskæftigelse uden for sit normale fagområde.

Denne regel gælder ikke ved kundeklausuler. Ved kundeklausulerne er der også nogle særlige regler om forholdet til den tidligere arbejdsgivers kunder.

Opsigelsesregler for arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren kan frigøre sig fra indgåede aftaler om klausuler ved at opsige dem med 1 måneds varsel.

Konklusion

Det er JID's helt klare udgangspunkt, at man bør undgå klausuler i sit ansættelsesforhold.

Klausulernes rækkevidde og indgribende virkning afhænger helt af den enkelte klausuls bestemmelser, og du kan risikere at blive stavnsbundet til din arbejdsgiver. Samtidig har din arbejdsgiver intet incitament til at give dig en lønudvikling.

Set fra et arbejdsgiversynspunkt er de "nye" regler næppe så attraktive som de gamle, hovedsageligt fordi de koster penge. I lovens bemærkninger er udgiften opgjort til 100 mio. kr.

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2018

2018 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,54 kr. pr.km.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

  • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
  • Telefon +45 66 17 12 74
  • jid@jid.dk
  • Telefontid
  • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
  • Fredag lukket
  • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort