topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Hvem er vi?

JID er den faglige organisation for jordbrugsteknikere, jordbrugsteknologer og studerende samt andre, der har jobs, som normalt ville være varetaget af en jordbrugstekniker eller jordbrugsteknolog.

Foreningens formål

 • At varetage medlemmernes løn- og ansættelsesforhold samt faglige og sociale interesser.
 • At sikre det enkelte medlem optimal service og støtte gennem individuel eller kollektiv rådgivning i alle faser af arbejdslivet.
 • At sikre medlemmerne et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.
 • At sikre medlemmerne en god indtræden på og fratræden fra arbejdsmarkedet.
 • At påvirke uddannelserne i gunstig retning til gavn for både studerende, medlemmer, erhvervet og samfundet ved at øve indflydelse på uddannelsernes tilrettelæggelse såvel i offentlige råd, udvalg m.v., som gennem uddannelsesstedernes uddannelsesudvalg og bestyrelser.
 • At medvirke til, at medlemmerne har mulighed for at vedligeholde og udbygge deres faglige kundskaber gennem efteruddannelse og videreuddannelse.
 • At fremme medlemmernes kollegiale forhold.

JID beskæftiger sig i meget høj grad med fagpolitik, men ikke med partipolitik eller lands- og kommunalpolitik. JID er baseret på et partipolitisk uafhængigt grundlag.

Historie

JID er en relativ ung organisation, som blev dannet i 1985 ved en sammenlægning af Foreningen for Landbrugsteknikere, LD-foreningen og Foreningen af Gartneriteknikere i Danmark. Foreningen har siden været inde i en meget stabil udvikling med en velkonsolideret økonomi.

Hovedorganisation, A-kasse og pensionssamarbejde

JID er medlem af hovedorganisationen FTF og af CO10 (Centralorganisation for Overenskomstansatte i staten), der er organisationernes forhandlingsfællesskab over for Finansministeriet.

JID er tilsluttet FTF-A (FTFs arbejdsløshedskasse), i hvilken JID's medlemmer er optagelsesberettigede.

På pensionsområdet samarbejder JID med PFA og i forhold til gruppelivsforsikring og helbredssikring samarbejder vi ligeledes med PFA.

Struktur

JID har flere fagpolitiske organer: Generalforsamlingen og bestyrelsen samt underudvalg.

Generalforsamlingen holdes hvert år i marts. Alle medlemmer har adgang og aktive medlemmer er såvel stemmeberettigede som valgbare.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, som normalt mødes 10 gange årligt. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Endvidere vælges to suppleanter, som inviteres til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Studerende deltager i bestyrelsesarbejdet med fire repræsentanter. Oplysninger om opstilling, valg og lignende sker i medlemsbladet "jordbrugsteknologen".

Bestyrelsen har nedsat to udvalg, som tager sig af specifikke emner:
Lønudvalget (LU).
Uddannelsesudvalget (UU).

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2018

2018 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,54 kr. pr.km.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

 • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
 • Telefon +45 66 17 12 74
 • jid@jid.dk
 • Telefontid
 • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
 • Fredag lukket
 • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort