topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Ferie

Ferieloven gælder alle lønmodtagere i et tjenesteforhold

Direktører er undtaget. Det er en beskyttelseslov, man ikke kan fravige til skade for lønmodtageren, med mindre loven selv åbner konkret mulighed for det 

Loven fastslår, at alle har ret til at holde 5 ugers ferie om året. Dette gælder uanset om du har optjent ret til betalt ferie eller ej. Har du ikke det, kan du muligvis få feriedagpenge og ellers må du selv finansiere ferien. Alternativt kan du forsøge at forhandle dig frem til betalt ferie.

Der optjenes 2,08 betalt feriedag for hver måned, du har været (fuldtids)ansat i optjeningsåret.

Optjeningsåret er kalenderåret, og den optjente ferie kan anvendes i ferieåret, der løber fra den efterfølgende 1. maj og til 30. april.

Du skal have mindst 15 dages sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden 1. maj til 30. september.

Efter samråd med din arbejdsgiver kan du holde hovedferie efter 30. september. Du kan også i samråd med din arbejdsgiver opdele din ferie i to uger plus en uge eller to uger plus fem enkelte dage. 

Resten af din ferie kan ligge når som helst i ferieåret.

Er du beskæftiget med udendørs planteavl, skal du have mindst 10 sammenhængende dage i perioden, samt yderligere 5 dage i perioden 1. maj til 31. oktober.

Det er arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du kan holde ferie. Placeringen sker under hensyntagen til virksomhedens drift, men der skal samtidig tages hensyn til dine ønsker. Hvis du ønsker at holde hovedferien i dit barns skolesommerferie,  har arbejdsgiveren en skærpet forpligtelse til at efterkomme dit ønske.

Du skal holde hele din ferie i ferieåret. Evt. restferie og feriepenge, der ikke bruges i ferieåret, er som udgangspunkt tabt.

Såfremt du ikke har mulighed for at holde ferie på grund af en lovlig feriehindring, kan du dog få ferie pengene udbetalt alligevel.

En lovlig feriehindring kan være:

 • egen sygdom,
 • barsels- eller adoptionsorlov (dog ikke børnepasningsorlov eller lignende),
 • selvstændig erhvervsdrivende,
 • aftjening af værnepligt,
 • ophold i udlandet (som ikke har forbindelse med ferieloven),
 • hjemmegående,
 • indsat i fængsler,
 • er tvangsanbragt,
 • valgt til borgmester,
 • udnævnt til minister eller lignende,
 • er involveret i en lovlig varslet og afsluttet konflikt,
 • der er ikke midler til, at holde ferie pga. en tvist med arbejdsgiveren,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor du i en tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste,
 • løn eller vederlag efter servicesloven
 • eller orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende.

I forbindelse med opsigelse kan arbejdsgiveren lovligt varsle afholdelse af ferie, så længe varslet af ferie kan holdes inde for opsigelsesvarslet. Varslet for hovedferie er 3 måneder og varslet for restferie er 1 måned.

Hvis du har taget hul på den 6. ferieuge, har feriefridage eller lignende har det ikke noget med ferieloven at gøre, men bygger på en aftale enten kollektiv eller individuel med arbejdsgiveren . Denne reguleres ud fra, hvad der er aftalt. Du skal derfor sørge for at få indskrevet i kontrakten, hvad der skal ske med den 6 ferieuge/ feriefridagene, hvis du fratræder din stilling.

Hvis du skifter arbejde, og du ikke har afholdt ferie, skal din arbejdsgiver enten give dig et feriekort (feriekortordningen) eller indbetale de feriepenge, du har optjent til feriekonto.

Indbetalingen skal ske senest den 10 i måneden efter din fratræden. Beløbet, der skal indbetales, svarer til 12,5 procent af din løn i optjeningsåret inkl. alle tillæg mv. Dog skal udbetaling af løn under ferie ikke regnes med.

Du skal selv underskrive dit feriekort. Dette gælder dog ikke, hvis du er på enten dagpenge eller kontanthjælp. Så skal enten a-kassen eller kommunen underskrive feriekortet.

Overførsel af feriedage

Du kan overføre op til 5 dages ferie til det næste ferieår. Det gælder for alle, uanset om du er ansat på en individuel ansættelseskontrakt eller under en overenskomst.

Hvis du ønsker at overføre ferie, skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver inden ferieårets udløb. Det vil sige inden udgangen af april måned. Du skal være opmærksom på, at hverden du eller din arbejdsgiver ensidigt kan bestemme, at der skal ske overførsel. Der gælder ingen specifikke krav til indholdet af aftalen.

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2018

2018 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,54 kr. pr.km.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

 • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
 • Telefon +45 66 17 12 74
 • jid@jid.dk
 • Telefontid
 • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
 • Fredag lukket
 • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort