topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Professionsbachelor

Bliv professionsbachelor i jordbrugsteknolog

En overbygning på uddannelsen til jordbrugsteknolog skal sikre videreuddannelse for dem, der har evner og lyst.

De skal vide noget om jordbrug, men de skal også kunne rådgive, lede og undervise. Kravene til dem, der vil arbejde inden for jordbrugsområdet, bliver større de kommende år. Det gælder bl.a. inden for rådgivning, ledelse, salg og undervisning. 

Uddannelsen til Jordbrugsteknolog er i dag to-årig, men med en PBA i jordbrugsvirksomhed bliver det muligt at lægge yderligere halvandet år til, så det samlet bliver en professionsbachelor. Hermed får jordbrugsuddannelserne de samme muligheder som andre erhverv. En professionsbachelor er et internationalt kendt niveau, som i højere grad end den traditionelle uddannelse som Jordbrugsteknolog vil sikre job og videreuddannelse - også i udlandet.

JIDs formand Uffe Pilegaard Larsen, påpeger, at uddannelsen til Jordbrugsteknolog fortsat vil være en teoretisk velfunderet og praktisknær uddannelse, der giver både gode job og karrieremuligheder. Men en overbygning er alligevel et vigtigt tiltag.

"På den måde sikrer vi, en god og brugbar videreuddannelsesmulighed med det teoretisk kompetenceløft, som mange arbejdsgivere efterlyser" siger Uffe Pilegaard Larsen.

Biologisk og økonomisk linje

I uddannelsen er der to studieretninger henholdsvis inden for det biologiske område og det økonomiske område. På det biologiske område kan de studerende vælge imellem henholdsvis Miljø og Husdyr. Inden for den økonomiske retning imellem henholdsvis Skat og regnskab samt virksomhedsdrift og ledelse.

Fælles for begge retninger er tre obligatoriske elementer, der bl.a. skal sikre større grundviden og indsigt i ledelse, strategi samt formidling.

Næste opstart i september 

Uddannelsen som professionsbachelor startede i 2011 og udbydes med opstart til september på Erhvervsakademi Århus, Erhvervsakademi Lillebælt og Erhvervsakademi Sjælland. Målet er, at uddannelsen både tilbydes som en fuldtidsuddannelse og som en modulopbygget uddannelse, som giver mulighed for erhverv og arbejde ved siden af. Den modulopbyggede uddannelse henvender sig især til færdiguddannede Jordbrugsteknologer, som ønsker at opkvalificere sig.

SEGES samt Landbrug & Fødevarer er to af de organisationer, der har presset på for at oprette den ny uddannelse. Argumenterne herfra har været, at uddannelsen vil sikre et større vidensgrundlag, sådan at en professionsbachelor bliver bedre til hele tiden at søge ny viden og dermed ikke risikerer at "tørre ud" fagligt set.

Kontakter

Helle Thastum - Uddannelseschef

Erhvervsakademi Lillebælt
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
+45 70 10 58 00
hth@eal.dk 

Karsten Bobek - Studieleder

Erhvervsakademi Sjælland
Campus Slagelse
Bredahlsgade 1
4200 Slagelse
+45 50 76 26 50 / +45 3139 5080
loko@easj.dk

Lars Villemoes - Uddannelseschef

Erhvervsakademi Århus
Tretommervej 31
Vejlby
8240 Risskov
+45 72 28 60 00
lv@eaaa.dk

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2018

2018 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,54 kr. pr.km.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

  • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
  • Telefon +45 66 17 12 74
  • jid@jid.dk
  • Telefontid
  • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
  • Fredag lukket
  • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort