topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Kontingent

Kontingent til JID pr. 1.7.2017

 

Gruppe A

Erhvervsaktive og ledige
3.996 kr. pr. år opkræves i 4 rater á 999 kr.

Gruppe B

Selvstændige
600 kr. pr. år opkræves i 2 rater á 300 kr.

Gruppe C

Ikke erhvervsaktive
600 kr. pr. år opkræves i 2 rater á 300 kr.

Gruppe D

Studerende
360 kr. pr. år opkræves i 4 rater á 90 kr.

Gruppe E

Organiseret andet sted
800 kr. pr. år opkræves 1 gang årligt.

 

Særligt tilbud til ledige nyuddannede

Nyuddannede jordbrugsteknologer, som er ledige, kan fortsætte medlemskabet til reduceret kontingent (som gruppe D/studerende), indtil de starter i deres første job.

Fra og med det første job betales kontingent som A-medlemmer (eller øvrige grupper, se nedenfor).

Ledige nyuddannede skal selv henvende sig til JID's sekretariat over telefon, på mail eller pr. brev og dokumentere ledigheden (f.eks. at der modtages dagpenge).

Uanset ovennævnte vil nyuddannede fortsætte med at betale kontingent som studerende (gruppe D), i det første kvartal efter de er dimitteret (i praksis til den 30. september det pågældende år).

Uddrag af JID's vedtægter

§ 5. Medlemskab

5.1.
Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse.
Foreningens medlemmer indplaceres i følgende medlemsgrupper:

A. Erhvervsaktive, herunder ledige
Alle dimitterede medlemmer eller personer, der bliver ligestillede hermed, som ikke er placeret i gruppe B, C, D eller E efter ansøgning.

B. Selvstændige
Medlemmer, som hovedsageligt er selvstændigt erhvervsdrivende og som ikke samtidigt udfører lønnet tekniker- eller teknologarbejde.

C. Ikke erhvervsaktive
Medlemmer på pension eller efterløn.
Endvidere medlemmer under anden uddannelse af længere varighed, samt medlemmer med længerevarende ophold og/eller ansættelse uden for landets grænser.

D. Studerende og ledige dimittender
Studerende, som er i gang med en af de i § 3.1. anførte uddannelser samt dimittender, som ikke har opnået deres første fuldtidsbeskæftigelse eller første beskæftigelse som jordbrugsteknolog/jordbrugstekniker. Mod forlangende skal fremvises dokumentation for ledighed.

E. Medlemmer organiseret andet sted
Erhvervsaktive medlemmer, hvis forhandlingsret varetages af en anden faglig organisation. Mod forlangende skal fremvises dokumentation for medlemskab af den forhandlings berettigede organisation. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

5.2.
Ved overflytning fra og til anden medlemsgruppe sker dette ved udgangen af det kvartal ændringen skriftligt er meddelt sekretariatet.

Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2018

2018 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,54 kr. pr.km.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

  • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
  • Telefon +45 66 17 12 74
  • jid@jid.dk
  • Telefontid
  • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
  • Fredag lukket
  • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort