topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem
Listen to "JID - Grøn lyd" on Spreaker.


LÅN & SPAR – Danmarks bedste studiekonto

Lån & Spar tilbyder nu JIDs studerende medlemmer landets højeste indlånsrente på studiekontoen, samt en masse andre fordele. Andre fordele inkluderer blandt andet: Højeste indlånsrente på studiekontoen, 3% op til 20.000 kr., herefter 0.10% på resten, mulighed for kassekredit til kun 3% i rente op til 50.000 kr., gratis VisaDankort og MasterCard med samme pinkode og en masse andre fordele.

For mere info om studiekonto tryk her eller ring på: 33 78 20 00

 

RING TIL OS

+45 66 17 12 74

  

SærnummerJordbrugsteknologen særnummer

 Klik og hent hele magasinet som pdf

 

Kig efter OK-mærket

– når du vælger fagforeningen. OK-mærket er din sikkerhed for, at du har valgt en fagforening, der indgår overenskomster og kender dit fag og din branche

Velkommen til JID


Lønstatistikken er nu tilgængelig!

JIDs lønstatistik er nu klar og tilgængelig og kan nu læses her på hjemmesiden eller i det næste nummer af jordbrugsteknologen, som er på gaden den 20. januar.

Med nyt fælles kodeord til ”mit jid” har du adgang til den dugfriske JID lønstatistik 2021, se grøn felt til venstre eller eller i drop-downmenuen under "mit JID" med navnet "Lønstatistik 2021"!

Igen i år suppleret med en dynamisk løndatabase, hvor du selv kan udfylde dit job mm. for at se, hvor du ligger placeret i din branche. Dette er forbeholdt JID’s medlemmer at se – i denne sammenhæng blev et nyt kodeord sendt ud på mail fredag, d. 14. januar!

Har du ikke modtaget denne mail, send os da en besked på facebook eller på mail på jid@jid.dk!

Forsøgstekniker hos Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning (FFS) i Holeby søger en forsøgstekniker til for-søgsopgaver, især registrering af forskellige skadegørere, databehandling og datahåndte-ring i tilknyttet datasystem herunder ARM (evt. oplæring) samt udarbejdelse af rapporter. Der vil tillige være rutinemæssige opgaver af praktisk karakter i den øvrige forsøgsdrift.

Vi tilbyder et job i et spændende arbejdsmiljø med fagligt dygtige kolleger i flere forsøgs-virksomheder, og et miljø hvor der er store muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får indflydelse på din egen arbejdssituation og udvikling.

Læs mere her!

 

Søg ind på masteruddannelsen i husdyrvelfærd - start til februar!

Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab udbyder igen den 2-årige masteruddannelse i ”Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen”. Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder eller har lyst til at arbejde med dyrevelfærd. Det er en deltidsuddannelse med plads til at være i beskæftigelse sideløbende, med opstart i februar 2022, og ansøgningsfrist d. 15. december, 2021.

Uddannelsen inkluderer bl.a. biologiske, produktionsmæssige, forvaltningsmæssige som politiske aspekter inden for husdyrvelfærd. Uddannelsen henvender sig således til eksempelvis fra kontrollører af dyrevelfærd til undervisere på landbrugsskolerne og rådgivere i landbrugssektoren involveret i produktions- og sundhedsrådgivning.

Læs mere her!
 

Fin teknologipris til kreativ jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknolog Dan Silas Hjøllund har udviklet et system til digitale feltskemaer til
brug for at holde styr på hundredvis af miljø-målestationer. Ifølge miljøstyrelsen
(MST.dk) kalder eksperter løsningen kreativ og nytænkende.

Systemet indsamler viden om vandstrømningen, som kobles sammen med målinger af
vandets indhold af næringsstoffer og bruges til en årlig transportberegning af
næringsstoffer.

Nu har løsningen indbragt Dan Silas Hjøllund en anerkendelse i form af årets Smart-
GIS pris fra tech-virksomheden ESRI.

JID siger tillykke til Dan Silas Hjøllund.

Læs hele nyheden om prisen på miljøministeriets hjemmeside, følg link.

Læs JIDs portræt af Silas Hjøllund, på side 4, følg link.

Besøg på 1. Semester!

JID og FTFa har nu besøgt første semester på hhv. Zealand Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Aarhus og UCL i Odense!

Der er blevet fortalt om jordbrugsteknologernes arbejdsmarked, lønforhold, pension, barsel, sygdom, overenskomster, kontrakter, ferieregler og dagpenge og andet nyttigt, til de nystartede jordbrugsteknologer. Samt tilskud til studieture og praktikforløb!

Vi er glade for at kunne bidrage til, at alle jordbrugsteknologer får en god plads på arbejdsmarked og ser frem til kunne give råd og sparring i fremtiden. 

Læs mere her!

Arrangement 

JID-kursus i lønforhandling!

JID tilbyder et kursus i lønforhandling i samarbejde med forhandler, forfatter, journalist og underviser Solveig Schmidt, der sammen med JID vil ruste jer medlemmer til at blive bedre til at forhandle jeres egen løn og ansættelsesvilkår!

JID tilbyder dette kursus i to forskellige versioner:

Onsdag den 15. september, kl. 16.00 – 19.00: Onlinekursus på zoom. (afholdt)
Torsdag den 23. september, kl. 13.00 – 16.00: Almindeligt kursus (fysisk fremmøde) i Herning. (afholdt)

Læs mere her!

JID-prisen 2021

Ved dimissionerne for jordbrugsteknologerne blev JID-prisen for afgangsprojekterne uddelt og i et stærkt felt af kvalificerede afsluttende opgaveprojekter fra jordbrugsteknologernes sommereksamen 2021 er der nu fundet seks modtagere af JID-prisen 2021!

Stort tillykke til Melanie Ejsing Jensen for afgangsprojektet: ” Testcenter Vojens - et beslutningsstøtteværktøj”

Stort tillykke til Jani Frantzen for afgangsprojektet: ”Optimering af biologisk kontrol hos Alfred Pedersen og Søn 2021”

Stort tillykke til Simone Roved for afgangsprojektet: "Helårsgræsning på nordsiden af Røsnæs"

Stort tillykke til Madeleine Lind for afgangsprojektet: "NY SKOV - PRIVATE TILTAG"

Stort tillykke til Ann-Sofie Michele Girsel for afgangsprojektet: " Plastikdunke - fra affald til ressource i en cirkulær økonomi"

Stort tillykke til Michelle Nielsen for afgangsprojektet: "Projekt kuldtilvækst"

   

 

Læs mere om deres flotte eksamensprojekter her!

 

Stillingsopslag

 

Se stillingsarkiv

 

Nyt Jordbrugsteknologen!

I dette nummer kan du blandt andet læse om, hvordan det er at være i praktik under corona-pandemien! Har du fulgt med på facebook, har du måske set jid-prisvinderne 2021. Læs mere om indholdet i projekterne i dette blads store tema med de vindende bachelorprojekter!

Følg linket og god læsning!

Aftale mellem JID og DLBR pr. 1. april 2021-24

JID´s forhandlingsudvalg har den 19. januar 2021 forhandlet en fornyelse af Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for jordbrugsteknologer og jordbrugsteknikere for perioden 1.4.2021 til 31.3.2024.

>Læs DLBR-aftalen 2021-24

>Læs Notat om aftalefornyelsen her

Aftalen blev sendt til afstemning blandt medlemmer af JID med registreret ansættelse på et rådgivningscenter (landbocenter/rådgivningsvirksomhed på DLBR området)

Afstemningen sluttede den 15. marts 2021, kl. 12.00 og resultatet blev et "ja" til den fornyede aftale.

Efterfølgende vil JID indhente tiltrædelseserklæringer fra de enkelte rådgivningscentre og  vise dem her på hjemmesiden, så man kan se om det center man er ansat i følger den nye aftale.

JIDs karrieredag 2021 

Stor tilslutning til JIDs karrieredag!

04-03-2021 gennemførte JID for første gang vores grønne karrieredag som et online-arrangement! Dagen bød på 26 spændende cafeer, hvor repræsentanter fra de forskellige dele af hele den grønne branche stod klar med interessante oplæg. Vi startede dagen med cirka 200 engagerede studerende fra jordbrugsteknologuddannelsen og PBA fra hele landet. JID vil gerne takke alle deltagere og cafeværter for at gøre dagen vellykket!

JID-prisen PBA, 2021 Vinter

På dimission d. 29. januar på Zealand blev JID-prisen for PBA 2021 uddelt til:

Stort tillykke til Mikkel Walther Jensen for afgangsprojektet: "Pollen - et biprodukt" og Rikke Prahl for afgangsprojektet: "Kan hjertemælk skabe bedre dyrevelfærd for malkekvæg?"!

På dimission d. 28 januar på UCL blev JID-prisen for PBA 2021 uddelt til:

Stephanie Stobberup Jakobsen for afgangsprojektet: ”Te-skovhaven”, Peter H. Pedersen forafgangsprojektet: ”Andemadsproduktion i plantelaguner. En bioøkonomisk tilgang til vandrensning på danske dambrug, og Rasmus Storck for afgangsprojektet: ”Strategi mod herbicid resistent agerrævehale"!

På dimission d. 14. januar på Erhvervsakademi Aarhus blev JID-prisen for PBA 2021 uddelt til:

Rikke Lykke Eriksen for afgangsprojektet; ”Biochar som klimavirkemiddel ved tilførsel til dansk landbrugsjord” og Charlotte Halkier for afgangsprojektet; ”Sø-typologi for danske søer”! 

Stort tillykke til alle prisvinderne!

Læs mere om JID-prisen og se vinderne her!
 


 

Hvornår kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for COVID-19?

07.12.20 | COVID-19 VEJLEDNING

FH vejledning om Covid-19 er opdateret med en lang række spørgsmål om ny lov, der giver arbejdsgivere mulighed for at kræve corona-test. Hvornår vil en test ikke være sagligt begrundet? Skal min arbejdsgiver begrunde årsagen til test?

Hvor meget har min arbejdsgiver krav på at få vide? Få svaret på disse og mange andre spørgsmål her!

Gruppelivsordningen i Forenede Gruppeliv i DLBR-Aftalen ophørt!


Til medlemmer omfattet af DLBR-aftalen: Ændring!

Den eksisterende gruppelivsordning, som er tegnet i FG Forende Gruppeliv og betalt af arbejdsgiveren, er opsagt af DLBR og bortfaldt den 31. december 2020.

Læs om kompensation og dine muligheder HER.

Fagbevægelsen samler ind til mad og værne-midler til kenyanske arbejdere

Knap version 2

JID støtter indsamlingen til kenyanske arbejdere og deres familier, som mangler værnemidler og mad på bordet under coronakrisen. Indsamlingen skal også styrke den lokale fagbevægelse, for i krisetider er der brug for stærke organisationer til at tale arbejdernes sag. 
Takkebrev fra ulandssekretariatet - DTDA

Klik på billedet for at komme til "Donér".

Corona rammer hårdt – især i udviklingslandene
I Danmark har vi et veludbygget socialt sikkerhedsnet, der griber, når krisen rammer. Men i de fleste udviklingslande, må man klare sig selv, når man bliver syg eller arbejdsløs. Indsamlingen skal sikre måltider til 200.000 fyrede arbejdere i slummen og værnemidler til 50.000 sundheds- og sikkerhedsarbejdere.

Takker for danske fagforeningers bidrag
Ulandssekretariatetspartner i Kenya, hovedorganisationen COTU, er allerede gået i gang med at dele fødevarer og værnemidler ud takket være Ulandssekretariatets indsamling. Og bidragene fra blandt andet danske lønmodtagere vækker glæde, fortæller Francis Atwoli, formand for COTU, der blandt andet omtaler indsmanlingen som rørende.

 
 

Slut med minkavl i Danmark? Eller kæmpe stort tilbageslag?

I seneste nummer af fagbladet jordbrugsteknologen bringer vi et interview med et medlem af JID, som arbejder med mink på AU Foulums pelsdyrsfarm, han betegner 2020 som et frustrerende år, det var i mandags. Nu er det torsdag og alle mink skal slås ned.

Læs et interview fra et erhverv, der måske snart er helt væk i Danmark.
 

JID ønsker alle nyuddannede jordbrugsteknologer tillykke med eksamensbeviset

Lige nu kan dimittenderne stolt fremvise et eksamensbevis, og nogle er allerede på vej i job. Et kæmpe tillykke JID til jer alle.

Vi ved fra vores a-kasse, at over halvdelen af vores dimittender sidste år modtog dagpenge i de efterfølgende måneder. Desværre ved vi også, at vi har fået markant færre indmeldelser i dette forår. En del af forklaringen er, at skolerne har været fysisk lukket, men vi skal hermed minde om, at dimittender skal melde sig ind senest 14 dage efter dimissionsdagen for at få ret til dagpenge.

På ftfa.dk/nyuddannet har a-kassen lavet en guide til dimittenderne. Hjælp os med at dele det vigtige budskab. 
FTFa har også lavet denne video, hvor de fortæller, hvorfor det er vigtigt at melde sig ind nu. Find videoen her: https://vimeo.com/418000189

 Her er de råd, FTFa anbefaler, at vores dimittender får:

1. Skift status, når du kender din sidste eksamensdato – senest 14 dage efter.
2. Hvis du er ledig, så meld dig ledig på jobnet.dk dagen efter sidste eksamen.

Hvis du endnu ikke er medlem, så meld dig ind i FTFa senest 14 dage efter din sidste eksamen og få ret til dagpenge en måned efter, du er færdig med din uddannelse.

 

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

Ny guide viser vej gennem de nye ferieregler, der snart træder i kraft. Efter en overgangsperiode efter sommerferien, kommer den nye ferielov til at virke fuldt ud fra 1. september 2020. Bliv klogere på det hele på borger.dk. Følg link Borger.dk og ny ferielov 

Eller se hos FH: https://fho.dk/blog/2019/06/28/hvad-betyder-den-nye-ferielov-for-dig/ 

 

Få Danmarks bedste studiekonto hos Lån & Spar 

Lån & Spar bank kan lige nu tilbyde studerende medlemmer af JID Danmarks bedste studiekonto, på baggrund af JID og Lån & Spars årelange samarbejder.

Med studiekonto hos Lån & Spar får du bland andet:

 • 3 % i rente på din lønkonto på de første 20.000 kr. - derefter 0 %
 • Kun 3 % i rente på din kassekredit op til 50.000 kr.
 • Gratis Visa/Dankort og MasterCard med samme pinkode 
 • Overblik over dine udgifter med en StudieBudget
 • StudieOpsparing med en rente på 0,05 % på hele din opsparing
 • Gratis valutaveksling

Se Lån & Spars tilbud lige her!

Yderligere info som kunde hos Lån & Spar for JID-medlemmer her!

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

Ny guide viser vej gennem de nye ferieregler, der snart træder i kraft. Efter en overgangsperiode efter sommerferien, kommer den nye ferielov til at virke fuldt ud fra 1. september 2020. Bliv klogere på det hele på borger.dk. Følg link Borger.dk og ny ferielov 

Eller se hos FH: https://fho.dk/blog/2019/06/28/hvad-betyder-den-nye-ferielov-for-dig/ 

 

Nye regler for persondatabehandling

25/5-2018 Hvordan bruger JID dine data?
Du modtager kun mails fra os vedr. vigtige meddelelser som fx indkaldelse til generalforsamling, overenskomstforhandlinger, konfliktvarsler, lønstatistik, medlemskurser , samt jobannoncer. Vi sender ikke længere breve, men bruger mailsystemet til nødvendig medlemskommunikation. Vi udsender ikke nyhedsbreve. Vi videregiver ikke dine informationer til tredjepart. Du kan til enhver tid få rettet dine oplysninger og du slettes efter udmeldelse uden restance. Du kan se vores fulde orientering om JIDs databehandling her.

 

LÆS MERE

  

 

Vil du arbejde med jordbrug?

Portræt af jordbrugsteknologuddannelsen og uddannelsesretningerne Klik og læs om din studieretning. Du er også velkommen til at kopiere siden og fx. medsende den i en uopfordret ansøgning. 

Miljø og Natur
>  Landskab og Anlæg
>  Planteproduktion Landbrug
>  Planteproduktion Gartneri
>  Husdyrproduktion Svin
>  Husdyrproduktion Hest
>  Bygninger og Teknik Agroteknik
>  Jordbrugsøkonomi og Driftsledelse
>  Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

TIL STUDERENDE

Er du på Facebook?

Du kan også blive opdateret omrking kommende arrangementer, ved at følge os på Facebook. Log ind på facebook og søg efter "JID" - husk at trykke "syntes godt om", for at få de seneste opdateringer. 

 

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2022

2022 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,51 kr. pr.km.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

3% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

 • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
 • Telefon +45 66 17 12 74
 • jid@jid.dk
 • Telefontid
 • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
 • Fredag kl. 10.00 til 13.00
 • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere