topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Velkommen til JID

 

Faglig organisation for jordbrugsteknologer i Danmark

JID er den faglige organisation for jordbrugsteknikere, jordbrugsteknologer og studerende samt andre, der har jobs, som normalt ville være varetaget af en jordbrugstekniker eller jordbrugsteknolog.

LÆS MERE

 

Åbningstider mellem jul og nytår

Torsdag den 27/12-2018: kl. 10.00 - 15.00.

Fredag den 28/12-2018: kl. 10.00 - 13.00.

Karrieredag 2018

JID takker for en forrygende karrieredag med over 200 engagerede studerende!

Karrieredagen var endnu et vellykket arrangement, hvor de jordbrugsteknologstuderende og de PBA-studerende fra hele landet fik talt med erfarne jordbrugsteknologer. samt blev introduceret til forskellige firmaer indenfor det grønne område i de mange cafeer.

Se billederne fra arrangementet den 29/10-2018 i vores album eller på JID's facebook her.

Lån & Spar konkurrence

Lån & Spar har i sammenhæng med studiestart netop igangsat en konkurrence! 
Vind 1.000 kroner. Gå på JID's facebookopslag her og tilmeld dig konkurrencen og læs mere om fordelene ved at have en Studiekonto hos Lån & Spar. Konkurrencen udløber den 14. december 2018.

Uddeling af JID-prisen 2018

Tillykke til Annette Poulsen, som på Erhvervsakademi Aarhus, d. 27-06-2018, modtog JID-prisen på 5.000 kr. for opgaven: "Sammenhæng mellem tarmdyrsbiose og hestens adfærd og stressrespons, sammenholdt med en grovfoderdiæts betydning". 

Tillykke til Camilla Phil Møller, som på Erhvervsakademiet LILLEBÆLT, d. 28-06-2018, modtog JID-prisen på 5.000 kr. for opgaven: "Sojaproteinkoncentrater i fravænningsfoder til grise".

Tillykke til Tina Lyngbek Hansen, som på Erhvervsakademi Sjælland, d. 29-06-2018, modtog JID-prisen på 5.000 kr. for opgaven: "Identifikation af husdyr nu og i fremtiden".

Se JID-prisen 2018 eller JIDs facebooks for billeder af prisoverrækelserne.

Nyt job?

Ledige stillinger

Jordbrugsteknolog søges til DECOPLANT A/S plantevægge

Afdelingsleder søges til Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S

Se stillingsarkiv

  

Nye regler for persondatabehandling

Du modtager kun mails fra os vedr. nødvendige meddelelser som fx indkaldelse til generalforsamling, overenskomstforhandlinger, konfliktvarsler, lønstatistik, medlemskurser , samt jobannoncer. Vi sender ikke længere breve, men bruger mailsystemet til nødvendig medlemskommunikation. Vi beskytter dine data og videregiver ikke data til trejdepart med henblik på salg o g marketing. Du kan se JIDs fulde orientering vedr. persondatabehandling her

RING TIL OS

+45 66 17 12 74

 

 

Afstemning om DLBR aftalen 2018 er slut

Medlemmer af JID ansat på en  af rådgivningsvirksomhederne (landboforeningerne) under DLBR har haft mulighed for at deltage i afstemningen om DLBR-aftalen 2018-2021. Afstemningen sluttede den 18. april 2018, kl. 12.00.

Resultatet blev et "ja".

Læs hele DLBR aftalen 2018

Læs notat om DLBR aftale 2018

Rådgivningscentre som har tiltrådt DLBR-aftalen 2018:

 • AGROVI
 • Bornholm Landbrug
 • Djursland Landboforening
 • Lemvigegnens Landboforening
 • Rådgivningscenter Nord
 • Østdansk Landboforening
 • SLF Sønderjysk Landboforening
 • LRS Landbrugsrådgivning Syd
 • VKST
 • LandboThy
 • LandboSyd
 • Kolding Herreds Landbrugsforening 
 • Landbo Limfjord
 • Vestjysk
 • Agri Nord
 • LHN

 

Rådgivningscentre uden for Aftalen:

 • Centrovice
 • nf Plus
 • LMO
 • Seges
 • Odsherred Landboforening

 

CFU-forliget er godkendt!

 
Dermed er JIDs organisationsaftale med staten også godkendt og konfliktvarslerne er bortfaldet. Med andre ord: Overenskomsterne fra 2018-2021 i staten er endelig faldet på plads.
 
Læs om forliget her.

SærnummerJordbrugsteknologen særnummer

 Klik og hent hele magasinet som pdf

 

 

Nyheder

CFU-forliget er godkendt!

4/6-2018: CFU har netop meddelt Moderniseringsstyrelsen, at CFU har godkendt det samlede CFU-forlig. Dermed er JIDs organisationsaftale med staten også godkendt og konfliktvarslerne er bortfaldet. Med andre ord: Overenskomsterne fra 2018-2021 i staten er endelig faldet på plads.

Ny PBA i jordbrug

30/5-2018 Nyhed på Erhvervsakademi Lillebælt!
Erhvervsakademi Lillebælt tilbyder nu en økonomiretning med supplerende økonomiundervisning, når du tager en professionsbachelor (PBA) i jordbrug. 
Den nye økonomiretning indeholder økonomi- og ledelseselementer, undervisning i tekniske og fundamentale analyser, som anvendes på jordbrugsrelaterede råvaremarkeder og rente- og valutamarkeder, inklusiv undervisning, som dækker lovgivning, økonomi og personaleledelse i forbindelse med jordbrugsproduktion.

Hvis denne korte introduktion vækkede din opmærksomhed, klik da her for at læse mere.

Nye regler for persondatabehandling

25/5-2018 Hvordan bruger JID dine data?
Du modtager kun mails fra os vedr. vigtige meddelelser som fx indkaldelse til generalforsamling, overenskomstforhandlinger, konfliktvarsler, lønstatistik, medlemskurser , samt jobannoncer. Vi sender ikke længere breve, men bruger mailsystemet til nødvendig medlemskommunikation. Vi udsender ikke nyhedsbreve. Vi videregiver ikke dine informationer til tredjepart. Du kan til enhver tid få rettet dine oplysninger og du slettes efter udmeldelse uden restance. Du kan se vores fulde orientering om JIDs databehandling her.

CO10´s stillingstagen til CFU-forliget

23/5-2018: Meddelelse fra CO10 (Hvor JID er medlem): CO10’s endelige stillingtagen til CFU-forliget  træffes i CO10’s bestyrelse søndag den 3. juni 2018. CO10’s medlemsorganisationer må  tidligst offentliggøre CFU’s stillingtagen til CFU-forliget mandag den 4. juni kl. 15.00.

Resultat af organisationsforhandlingerne

16/5-2018: JIDs udmøntningen af organisationsspuljen for de statsansatte er nu færdigforhandlet. JID brugte hele puljen på en forhøjelse af pensionsprocenten fra 13,28% til 13,55% for de statsansatte. Når der er tale om en beskeden stigning skyldes det, at puljen blot var på 0,23%. Det samlede resultat er d.d. sendt til afstemning hos de statsansatte medlemmer. Statsansatte medlemmerhar modtaget en mail med information den 16. maj 2018. Se mere og deltag i afstemningen øverst til venstre på denne side.

Bemærk: Afstemningsresultatet for alle organisationerne i CFU vil blive offentliggjort den 4. juni 2018.

Organisationsforhandlinger

4/5-2018: På statens område skal JID snart forhandle om udmøntningen af organisationsspuljen på 0,23%. JID er ikke indkaldt endnu. Når JID har forhandlet sin del af forliget på statens område færdigt, bliver det samlede resultat sendt til afstemning hos de statsansatte medlemmer. Afstemningsresultatet for alle organisationerne vil blive offentliggjort den 4. juni 2018.

Forlig indgået

28/4-2018 (nat): Der er indgået forlig for alle 3 offentlige områder: Regionerne, kommunerne og staten. Forliget betyder at den truende storkonflikt på hele det offenlige område nu er afværget, dog bliver de nye overenskomste først en realitet, når de har været til afstemning blandt jer medlemmer. JID er en del af CFU-forliget for medlemmer ansat i staten. Læs her kort meddelelse eller en sammenfatning af forliget. JID forbereder nu en afstemning om forliget blande de statsansatte medlemmer.

Forligsmanden har for anden gang udsat de varslede konflikter 

18/4-2018: Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er netop afsluttede uden resultat. Forligsmanden har meddelt, at hun udsætter konflikten i indtil to uger. Det betyder, at strejken kan iværksættes fra den 6. maj og lockouten fra den 12. maj, såfremt perioden udløber uden resultat. Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat i perioden, kan strejke og lockout iværksættes på 5. dagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede.

Ansøgning om konfliktunderstøttelse for statsansatte

5/4-2018: Statsansatte medlemmer af JID kan ansøge om konfliktunderstøttelse i tilfælde af konflikt. Det er på nuværende tidpunkt uvist, om der kommer konflikt på det statslige område eller om der indgås en ny overenskomst.

Men det er allerede nu muligt at udfylde ansøgningsskema og vedhæfte lønseddel for marts. KLIK her for ansøgningsskema. Husk at udfylde alle felter og vedhæft lønseddel.

De varslede konflikter er udsat af forligsmanden

28/3-2018: Forligsmand Mette Christensen har i dag udsat de varslede arbejdsstandsninger med 14 dage og de kan først træde i kraft på femtedagen derefter. Det vil sige den 22. april for strejke og den 28. april for lockout. Eller forligsmanden kan inden for de 14 dage erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, og arbejdsstandsningerne kan derefter træde i kraft på femtedagen efter erklæringen.

Konfliktunderstøttelse og -forberedelse

JIDs bestyrelse har besluttet, at yde konfliktunderstøttelse til alle medlemmer på JIDs organisationsaftale (overenskomst) med staten. Det gælder uanset om der er tale om strejke eller lockout. Konfliktunderstøttelsen udgør sædvanlig løn, det vil sige almindelige løndele. Men ikke: pension, feriepenge, særlig feriegodtgørelse, 6. ferieuge, overarbejdspenge, ulempetillæg eller andre lignende tillæg. Fratrukket AM-bidrag og skattepligtig. Mere information vedr. den praktiske fremgangsmåde for ansøgning om konfliktunderstøttelse vil blive udsendt på e-mail på et senere tidspunkt.

Hvad er op og ned?

Hvad er op og ned på diskussionen om overenskomstforhandlingerne?
Få overblik over de forskellige påstande og argumenter.
Læs mere

Konfliktramt arbejde

Få også et kort overblik over, hvad din arbejdsgiver er tilladt og ikke-tilladt at gøre, under en konflikt (lockout/strejkte).
Læs mere

Lockout

9/3-2018: Lockout af alle medlemmer ansat på JID overenskomst med staten

JID har den 9. marts 2018 modtaget lockoutvarsel af 8. marts 2018 fra Moderniseringsstyrelsen (staten), som omfatter alle medlemmer af JID som arbejder på JIDs organisationsaftale (overenskomst). Lockouten kan træde i kraft den 10. april 2018.

Strejkevarsel

2/3-2018: CO10 (JIDs forhandlingsorganisation i staten) har varslet strejke for medlemmer af JID som er ansat på på Aarhus Universitet, Institut for husdyrvidenskab. Det er ca. 10 % af JIDs statsansatte medlemmer. Strejken kan træde i kraft den 4. april 2018.

Konflikt på det offentlige område

 

28/2-2018: Som du sikkert allerede ved, er der nu sammenbrud i overenskomstforhandlingerne på alle de offentlige områder, herunder det statslige område hvor JID har overenskomst. For god ordens skyld, vil jeg gerne understrege, at vi ikke ønsker konflikt.

I staten er det kun personer, som er medlemmer af JID og som arbejder på JIDs overenskomst, som vil blive berørt af en konflikt på det offentlige område. Hvis man udover JID også er medlem af en anden fagforening, fordi man arbejder på deres overenskomst, fx Uddannelsesforbundet, så skal man henvende sig der.

JID har ikke overenskomst på det kommunale område og derfor vil medlemmer af JID med kommunal ansættelse ikke blive berørt af hverken strejke eller lockout.

LÆS MERE

 

Fra a-kassen FTFa

Vil du have dit efterlønsbidrag udbetalt?

Har du betalt til efterlønsordningen, er du endnu ikke nået din folkepensionssalder, og er du endnu ikke gået på efterløn, så kan du søge om at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perioden 1. januar til 30. juni 2018. Der er dog vigtigt, at du overvejer din beslutning nøje. A-kassen FTFa har lavet en guide, som du kan læse, før du træffer din beslutning.

Læs guiden: https://ftfa.dk/din-situation/efterloen/guide-til-udbetaling-af-efterloensbidrag/ 

12-03-2018

Regeringen mener at den private lønudvikling er 8,6 procent.

Læs mere og hent dokumentet vedrørende den private lønudvikling her

LÅN & SPAR – Danmarks bedste studiekonto

Lån & Spar tilbyder nu JIDs studerende medlemmer landets højeste indlånsrente på studiekontoen, samt en masse andre fordele. Andre fordele inkluderer blandt andet: Højeste indlånsrente på studiekontoen, 5% op til 20.000 kr., herefter 0.10% på resten, mulighed for kassekredit til kun 5% i rente op til 50.000 kr., gratis VisaDankort og MasterCard med samme pinkode og en masse andre fordele.

For mere info om studiekonto tryk her eller ring på: 33 78 20 00

Vil du arbejde med jordbrug?

Uddannelsesmagasin

Portræt af jordbrugsteknologuddannelsen og uddannelsesretningerne Klik og læs om din studieretning. Du er også velkommen til at kopiere siden og fx. medsende den i en uopfordret ansøgning. 

Miljø og Natur
>  Landskab og Anlæg
>  Planteproduktion Landbrug
>  Planteproduktion Gartneri
>  Husdyrproduktion Svin
>  Husdyrproduktion Hest
>  Bygninger og Teknik Agroteknik
>  Jordbrugsøkonomi og Driftsledelse
>  Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

TIL STUDERENDE

Er du på Facebook?

Du kan også blive opdateret omrking kommende arrangementer, ved at følge os på Facebook. Log ind på facebook og søg efter "JID" - husk at trykke "syntes godt om", for at få de seneste opdateringer. 

 

Kig efter OK-mærket

– når du vælger fagforeningen. OK-mærket er din sikkerhed for, at du har valgt en fagforening, der indgår overenskomster og kender dit fag og din branche

JID besøgte Danfoss Universe og afholdt generalforsamling 2018

 Generalforsamling d. 22 marts 2018

JIDs Generalforsamling 2018 fandt sted torsdag den 22. marts 2018 i Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg.

Vi mødtes hvor et af Danmarkes største industrieventyret startede!

En engageret guide fortalte historien bag industrieventyret Danfoss og om Danfoss-grundlæggeren Mads Clausen. Det nye interaktive museum skildrer familien Clausen, fra virksomhedens spæde start og til nuværende stadie. Vi gik i historiens fodspor og oplevede de gamle stuer og Danfoss-grundlæggerens første kontor. Derefter prøvede vi kræfter med den nye og fede interaktive Virtual Reality udstilling.

LÆS MERE

 

Reportager 

AKTIVITETER I JID 

JID's karrieredag med 220 studerende blev afholdt på Brogaarden i den 31. oktober 2016.
>  Se kortfilm fra karrieredagen
>  Se billeder her

>Du kan se billederne fra sidste generalforsamlingen her 2017

> Læs nytårsbrev fra Netværk 50+ om foreningens virke i 2016 og forventningerne i 2017.

Læs reportagen fra senest afholdte arrangement i Netværk 50+.
>  Læs reportagen fra JID's virksomhedsbesøg på Gartneriet 

 

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2018

2018 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,54 kr. pr.km.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

 • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
 • Telefon +45 66 17 12 74
 • jid@jid.dk
 • Telefontid
 • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
 • Fredag lukket
 • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere