topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Ansatte i Dansk Landbrugsrådgivning

 

Aftale mellem JID og DLBR pr. 1. april 2024-26

JID´s forhandlingsudvalg har den 19. juni 2024 forhandlet en 2-årig fornyelse af Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for jordbrugsteknologer og jordbrugsteknikere for perioden 1.4.2024 til 31.3.2026.

Læs  nedenfor om resultatet eller læs selve aftaleteksten.

Der bliver afholdt to online-medlemsmøder først i august:

Tirsdag den 6/8-2024, kl. 19.00.  og mandag den 12/8-2024 kl. 17.00. 

Aftalen er sendt til afstemning blandt medlemmer af JID med registreret ansættelse på et rådgivningscenter (landbocenter/rådgivningsvirksomhed på LBRV området (tidl. DLBR området). Mail afsendt den 5/7-2024. Tjek spamfilter, hvis du ikke har modtaget mail om aftaleresultatet og afstemningen.

Afstemningen slutter den 16. august 2024, kl. 10.00 og resultatet offentligøres dagen efter.

Urafstemning: Afstemningen er i gang. Der kan i afstemningen kun stemmes "ja" eller "nej" til LBRV aftalen 2024-26.

Deltag i aftstemningen 

Obs! Afstemningsformularen er krypteret og tilgår JIDs sikre mailboks.

   
   
 
*Indtast kontrolnummer:
 
 

 

Om LBRV-aftalen 2024-26

Løn- og pensionsforhøjelser for jordbrugsteknologer og jordbrugsbachelorer 1. april 2024

Her beskrives løn- og pensionsforhøjelserne for jordbrugsteknologer (JT'ere) og jordbrugsbachelorer (PBA'ere) i 2024.

Lønforhøjelser:

Pr. 1. april 2024: Nyuddannede JT'ere: Basislønnen stiger med 13,39% fra 27.027 kr. til 30.647 kr.

Pr. 1. april 2024: Nyuddannede PBA'ere: Basislønnen stiger med 13,39% fra 27.838 kr. til 31.566 kr.

Modregning i tillæg:

Erfarne JT'ere og PBA'ere: Basislønnen stiger med varierende procenter afhængigt af størrelsen på løntillæg.

Stigningen i basisløn i 2024 modregnes i tillæg for løn over 34.018 kr. for JT'ere og 35.038/37.760 kr. for PBA'ere (afhængigt af anciennitet).

Pr. 1. april 2025: Jordbrugsteknologer og teknikere: Stigning i basisløn på 436 kr. pr. måned.

Pr. 1. april 2025: Jordbrugsbachelorer: Stigning i basisløn på 442 kr. pr. måned for dem med under 2 års anciennitet og 476 kr. pr. måned for dem med over 2 års anciennitet.

Stigningen i basisløn pr. 1. april 2025 kan ikke modregnes i tillæg, hverken for JT'ere eller PBA'ere.

Der ud over er der mulighed for at forhandle individuelle tillæg, hvilket det er op til den enkelte rådgivningsvirksomhed. Der er ikke estimeret et bestemt procenttal til individuelle tillæg.

Pensionsforhøjelser:

Stigningen i basisløn medfører en stigning i pensionsindbetalingen for både JT'ere og PBA'ere.

Alle vil se en stigning i deres pensionsindbetaling på ca. 13,4%.

Forhøjelserne i aftalen for 2024-26 giver en betydelig forbedring af pensionsopsparing for alle jordbrugsteknologer og jordbrugsbachelorer. Nyuddannede og medlemmer uden eller med små tillæg Under 4.000 kr. pr. mdr.) vil tillige opleve en lønstigning pr. 1. april 2024. Alle vil pr. 1. april 2025 opleve en mindre løn- og pensionsforbedring.

Barsel:

Forbedrede barselsregler for far/medmor: Pr. 1. oktober er barselsreglerne ændret i retning af en ligestilling af kønnene, således af mor og far/medmor begge har 24 uger med fuld løn og pension at regne fra fødselstidspunktet. Det er er uændret antal uger for mor og en forhøjelse med 10 uger til far/medmor. Hvis begge arbejder på samme rådgivningsvirksomhed, så er den maksimale periode med fuld løn og pension dog på i alt 32 uger. Det er i så fald op til forældrene selv at aftale en indbyrdes fordeling af de 32 uger med fuld løn og pension.

Udtalelse af forhandlingsudvalget:

"Der er med denne aftale satset dels at løfte basislønnen og dels på at forbedre pensions- og barselsvilkår. Derfor er basisløns- og pensionsforhøjelserne i 2024 er en positiv nyhed for jordbrugsteknologer og jordbrugsbachelorer, særligt nyuddannede og ansatte med små eller ingen tillæg. Aftalen vil medføre en forbedring af den langsigtede indtjening og pension. De nye basisløns- og pensionsvilkår skal gøre det mere attraktivt at arbejde inden for landbrugsrådgivningen."

Alle medlemmer som er registreret som ansat inden for Landbrugsrådgivning er blevet inviteret til to online møder ved en mail fra JID (afsendt den 5. juli 2024).

Hvis afstemningen bliver et "ja", vil JID gå i gang med at indhente tiltrædelseserklæringer fra de enkelte rådgivningscentre. Løbende vil vi vise dem her på hjemmesiden, så man kan se om det center man er ansat i følger den nye aftale.

Læs aftaleteksten: LBRV 2024-26 Aftaletekst.

Læs oversigt vedr. LBRV 2024-aftalen: Tal og tidspunkter i LBRV-aftalen 2024-26

 


Tidligere aftaler

Nedenfor kan de "gamle" aftaler ses.

Aftale mellem JID og Bestyrelsen for DLBR april 2021 - 24

>Læs DLBR-aftalen 2021-24

>Læs Notat om aftalefornyelsen her

>Læs forståelsespapir vedr. modregning i DLBR-aftalen 2021-24 her

>Læs Regneark vedr. DLBR-aftalen 2021-24 her (starter download ikke ved brug af link, højreklik da og vælg "Åben link i inkognito/privat fane")

Følgende arbejdsgivere har pt. tiltrådt DLBR-aftalen 2021-24 med JID:

Rådgivningscentre som har tiltrådt DLBR-aftalen 2021:

 1. LRS Landbrugsrådgivning Syd
 2. Djursland Landboforening
 3. Rådgivningscenter Nord
 4. LandboThy
 5. Vestjysk
 6. Kolding Herreds Landbrugsforening
 7. SLF Sønderjysk Landboforening
 8. Landbo Limfjord
 9. Østdansk Landboforening
 10. LandboSyd 
 11. AGROVI
 12. LHN
 13. Bornholm Landbrug & Fødevarer
 14. VKST

Øvrige rådgivningscentre

 1. Lemvigegnens Landboforening
 2. nf Plus
 3. Odsherred Landboforening

Rådgivningscentre uden for 2021-aftalen:

 1. Agri Nord
 2. LandboNord
 3. Sagro
 4. Velas
 5. Seges
 6. ØkologiRådgivning Danmark

Aftale mellem JID og Bestyrelsen for DLBR april 2018 - 21

JID har den 21. marts 2018 fornyet af Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for jordbrugsteknologer og jordbrugsteknikere for perioden 1.4.2018 til 31.3.2021.

Der har været afholdt en afstemning om resultatet og JIDs medlemmer med beskæftigelse i inden for DLBR området godkendte aftalen.

>Læs notat om DLBR-aftalen 2018-21

> Læs DLBR aftalen for 2018 - 2021

Følgende arbejdsgivere har pt. tiltrådt aftalen med JID, og følger den derfor pr. den 1.4.2018:

Rådgivningscentre som har tiltrådt DLBR-aftalen 2018:

 1. AGROVI
 2. Bornholm Landbrug
 3. Djursland Landboforening
 4. Lemvigegnens Landboforening
 5. Rådgivningscenter Nord
 6. Østdansk Landboforening
 7. SLF Sønderjysk Landboforening
 8. LRS Landbrugsrådgivning Syd
 9. VKST
 10. LandboThy
 11. LandboSyd
 12. Kolding Herreds Landbrugsforening 
 13. Landbo Limfjord
 14. Vestjysk
 15. Agri Nord
 16. LHN
 17. SAGRO

 

Rådgivningscentre uden for Aftalen:

 1. Centrovice
 2. nf Plus
 3. LMO
 4. Seges
 5. Odsherred Landboforening

 

DLBR aftalen pr. april 2015 - 18

Aftalen er godkendt af JID´s lønudvalg.
Kontakt sekretariatet på 66 17 12 74 eller Peter Bromark på pb@jid.dk , hvis du har spørgsmål.

>  Hent notat om DLBR-aftalen 2015-18 
>  Læs aftalen for 2015 - 2018

DLBR aftalen pr. april 2013 - 15

>Læs aftalen for 2013-2015

 

DLBR aftalen 2011 

Tirsdag den 22. marts 2011, blev der indgået en ny aftale med Partnerrådet for Dansk Landbrugsrådgivning om løn og ansættelsesforhold. Læs aftaleteksten her.

Den videre proces:
Den nye aftale er indgået for en 2-årig periode, gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2013 og har en økonomisk ramme på 2,19 %. Heraf udgør den samlede lønandel 1,75 %.

Aftalen omfatter de samme forhold og principper som den tidligere aftale med følgende ændringer:

 • Den generelle lønregulering for perioden er aftalt til i alt 1,25 pct. fordelt som følger:
  1. år såkaldt 0-løsning (0 pct. pr. 1. april 2011)
  2. år 1,25 pct. (pr. 1. april 2012)
 • Desuden er der til lokal løndannelse yderligere aftalt en ramme på i alt 0,5 pct. til individuelle tillæg i perioden 1. april 2012 til 31. marts 2013 Der er udmøntningsgaranti for den lokale løndannelse, som forhandles individuelt på det enkelte center.
 • Desuden er det aftalt, at der optjenes yderligere en særlig feriedag, således at der pr. 2012 er i alt 5 særlige feriedage pr. kalenderår mod 4 i aftalen fra 2008.
 • Endelig vil der for et begrænset antal medlemmer, som i dag har et pensionsudligningstillæg, ske den ændring pr. 1. april 2011, at pensionsudligningstillægget konverteres til et løntillæg. Ændringen er administrativt begrundet fra arbejdsgiversiden.

NB: Aftalen er først gældende for det enkelte center, når JID har modtaget en tiltrædelseserklæring derfra.

Følgende arbejdsgivere har pt. tiltrådt aftalen med JID, og følger den derfor pr. den 1.4.2011:

 • Agrovi
 • Bornholms Landbrug
 • Centrovice
 • Videnscentret for landbrug, Århus N
 • Dansk Landbrug Sydhavsøerne
 • Djursland Landboforening
 • Heden & Fjorden
 • Jysk Landbrugsrådgivning
 • Kolding Herreds Landboforening 
 • Landboforeningen Gefion
 • LandboLimfjord
 • LandboNord
 • LandboThy
 • Landbrugsrådgivning Syd
 • Lemvigegnens Landboforening
 • LRØ (herunder Landbrugets byggerådgivning i Varde)
 • Samsø Landboforening
 • Svinerådgivning Vest
 • Sønderjysk Landboforening
 • Vestjysk Landboforening
 • VikingDanmark
 • Østdansk LandbrugsRådgivning
 • Agri Nord

Følgende arbejdsgivere har ikke ønsket at tiltræde aftalen med JID:

 • Landwirtschaftlicher Hauptverein (LHN)
 • Byggeri og Teknik I/S, Viborg
 • Bygningskontoret Nord
 • Bygnings- og Maskinkontoret Sønderjylland
 • Hjørring-Frederikshavn Familiebrug 
 • LandboMidtØst
 • LandboSyd
 • Midtjysk Svinerådgivning
 • Nordjysk familielandbrug
 • Odsherreds Landboforening
 • Patriotisk Selskab
 • Sønderjysk Svinerådgivning

 

Aftale mellem JID og Dansk Landbrug 2008 - 2011

Mandag den 7. april 2008 sluttede JID's urafstemning om den nye aftale.

Af de afgivne stemmer har 88 % stemt ja, mens 12 % stemte nej til den fornyede aftale med Dansk Landbrug for jordbrugsteknologer beskæftiget i Dansk Landbrugsrådgivning. Stemmeprocenten blev på 33 %.

Der blev mandag den 3. marts 2008, indgået en ny aftale med Dansk Landbrugsrådgivning om løn og ansættelsesforhold.

>  Hent aftalen her

Aftalen er gældende for Dansk Landbrugsrådgivning for de centre, der har tiltrådt aftalen.

Den nye aftale er indgået for en 3-årig periode, gældende fra 1. april 2008 til 31. marts 2011 og har en økonomisk ramme på 13,5 %. Heraf udgør den samlede løndel 12,6 %.

Se lønudviklingen i  basislønnen i aftaleperioden (pdf).

Aftalen omfatter de samme forhold og principper som den tidligere aftale med følgende ændringer:

 • Den generelle regulering af lønnen omfatter i den nye aftale både løn og tillæg med samme procent. I den nugældende aftale reguleres løntillæggene ikke.
 • Den generelle lønregulering for perioden er aftalt til i alt 7,2 pct. fordelt som følger:

  1. år 2,7 pct. (pr. 1. april 2008)
  2. år 2,2 pct. (pr. 1. april 2009) og
  3. år 2,3 pct. (pr. 1. april 2010).

 • Desuden er der til lokal løndannelse yderligere aftalt en ramme på i alt 5,4 pct. til individuelle tillæg i perioden (dvs. i gennemsnit 1,8 pct. pr. år). Den lokale løndannelse sker ved individuel lønforhandling på det enkelte center.

 • Desuden er det aftalt, at der optjenes 4 særlige feriedage (tidligere feriefridage) pr. kalenderår mod 3 i den nugældende aftale.

 • Det er aftalt, at ferietillægget forøges med 0,5 pct. til 1,5 pct.

 • Der er aftalt en forbedring af reglerne om barsel og adoption. Ændringen består i, at der er yderligere ret til sædvanlig pensionsindbetaling i en udvidet barselsperiode fra 33. uge til 58. uge, samt at der i det efterfølgende ferieår indbetales fulde feriepenge også for optjeningsperioden, hvor der udelukkende er indbetalt til pensionsordning.

 • Desuden er der få mindre ændringer og justeringer af aftalen vedrørende fratrædelsesalder og arbejdstidsregler.

NB: Aftalen er først gældende for det enkelte center, når JID har modtaget en tiltrædelseserklæring derfra.

Nedenfor kan den hidtidige aftale ses

Følgende arbejdsgivere har pt. tiltrådt aftalen med JID, og følger den derfor pr. den 1.4.2008:

 • Agrovi
 • Bornholms Landbrug
 • Bygnings- og Maskinkontoret Sønderjylland
 • Centrovice
 • Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Århus N
 • Djursland Landboforening
 • Heden & Fjorden
 • Hjørring-Frederikshavn Familiebrug 
 • Jysk Landbrugsrådgivning
 • Kolding Herreds Landboforening 
 • Landboforeningen Gefion
 • LandboLimfjord
 • LandboMidtØst
 • LandboNord
 • LandboSyd
 • LandboThy
 • Landbrugsrådgivning Syd
 • Lemvigegnens Landboforening
 • LRØ (herunder Landbrugets byggerådgivning i Varde)
 • Midtjysk Svinerådgivning
 • Nordjysk familielandbrug
 • Odsherreds Landboforening
 • Samsø Landboforening
 • Svinerådgivning Vest
 • Sønderjysk Landboforening
 • Sønderjysk Svinerådgivning
 • Vestjysk Landboforening
 • VikingDanmark
 • Østdansk LandbrugsRådgivning
 • AGRI NORD (pr. 1.9.2009)

Følgende arbejdsgivere har ikke ønsket at tiltræde aftalen med JID:

 • Landwirtschaftlicher Hauptverein (LHN)
 • Byggeri og Teknik I/S, Viborg
 • Bygningskontoret Nord
 • Patriotisk Selskab
 • Dansk Landbrug Sydhavsøerne

 
Aftale af 1.4.2005 mellem JID og Dansk Landbrugsrådgivning

Med virkning pr. 1.4.2005 blev der indgået en aftale om visse løn- og ansættelsesvilkår mellem JID og Dansk Landbrug.


Se hvilke centre og foreninger, der har tiltrådt aftalen - og hvem der ikke har - i listerne længere nede på siden.

Download aftalen her (0,2 MB)

Overenskomsten regulerer ikke alle detaljer i et ansættelsesforhold, og du bør derfor, som i alle andre tilfælde, kontakte JID for en gennemgang af din ansættelseskontrakt. Brug eventuelt JID's standardkontrakt, som du som medlem kan få tilsendt.

Kontakt også JID, hvis du har spørgsmål til aftalen, lønsystemet eller individuelle forhandlinger.

Hvem har indgået aftale med JID?

I den øverste liste er herunder angivet de arbejdsgivere, som har indgået aftale med JID pr. den 1.4.2005 og i den nederste liste de, som endnu ikke har tiltrådt aftalen. Listerne skal tages med det forbehold, at der kan være centre og foreninger med en juridisk struktur som gør, at medarbejderne er omfattet af én af nedenstående tiltrædelser til aftalen. Foreninger med sådanne konstruktioner skal blot give os besked. Følgende arbejdsgivere har tiltrådt aftalen med JID, og følger den derfor pr. den 1.4.2005. 

 • Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne
 • Bornholms Familielandbrug
 • Bornholms Landøkonomiske Forening 
 • Bygnings- og Maskinkontoret
 • Bygnings- og Maskinkontoret i Nordjylland
 • Dansk Landbrugsrådgivning / Landscentret
 • Det Thylandske Landøkonomiske Selskab
 • Djursland Landboforening
 • DSH - Faglige Center
 • Familielandbrugets Landbrugsrådgivning Gl. Viborg Amt
 • Fyns Familielandbrug
 • Hedens og Fjordens Landbrugscenter
 • Hjørring-Frederikshavn Familielandbrug
 • Hobro-Aalborg Landboforening
 • Jysk Landbrugsrådgivning
 • Kolding Herreds Landbrugsforening
 • Kvægavlsforeningen Dansire
 • Kvægrådgivning Midt/Øst
 • LandboCentrum 
 • LandboCenter Randers-Viborg
 • Landboforeningen Nordthy (Landbocenter Nordthy)
 • LandboFyn
 • Landbo Limfjord
 • LandboNord
 • LandboSjælland
 • LandboSyd
 • LandboØst
 • Landbrugsrådgivning Øst / Sjællandske Familielandbrug
 • Landwirtschaftl. Hauptverein für Nordschleswig
 • Lemvigegnens Landboforening
 • Lolland-Falsters Familiebrug / Regnskabskontoret
 • LRØ
 • Midtjysk Svinerådgivning / Landbogården
 • Nordjysk Familielandbrug
 • Nordsjællands Landboforening
 • NordVest Agro
 • Odsherreds Landboforening
 • Ribe Amts Familielandbrug
 • Samsø Landboforening
 • Svinerådgivning Vest
 • Sydvestjysk Landboforening
 • Sønderjysk Landboforening
 • Sønderjysk Svinerådgivning
 • Vejle Amts Familielandbrug 
 •  Vesthimmerlands Landboforening / Landbocentret
 • Vestjysk Landboforening
 • Østdansk Økonomirådgivning 
 •  Østjysk Svinerådgivning
 • Østlige Øers Kvægbrugsrådgivning
 • Østlige Øers Maskinrådgivning 
 •  Østlige Øers Svine- og Byggerådgivning

Følgende 4 arbejdsgivere har tilkendegivet at de ikke ønsker at tiltræde aftalen:

 • Byggeri og Teknik I/S
 • Patriotisk Selskab
 • SydhavsØernes Agrocenter
 • Århus-Hadsten Landboforening

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2024

2024 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,79 kr. pr.km. Udgør årets kørsel hos den enkelte arbejdsgiver mere end 20.000 km, er satsen 2,23 kr.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

 • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
 • Telefon +45 66 17 12 74
 • jid@jid.dk
 • Telefontid
 • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
 • Fredag kl. 10.00 til 13.00
 • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere