topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Podcast Grøn lyd

Den beskidte luft med på gåtur

I dette podcast-afsnit dykker vi ned i problemet med luftforurening i byer og dens indvirkning på vores sundhed og trivsel. Vi følger Anita Vang Krogh, forfatter til et prisvindende afgangsprojekt, der undersøgte omfanget af luftforurening, som fodgængere og kørestolsbrugere udsættes for i Aarhus.

Anita deler i opgaven "Analyse af partikelbaseret luftforurening - et studie af to ruter i Aarhus" og i interviewet sine fascinerende resultater og giver os et indblik i, hvordan vi kan bekæmpe luftforurening med innovative grønne løsninger. Anita præsenterer også, hvordan vi kan øge bevidstheden om problemet og tilskynde til adfærdsændringer for at skabe renere og sundere byer. Det rejser vigtige spørgsmål og foreslår mulige løsninger. Det er et værdifuldt redskab til at øge bevidstheden om dette presserende problem.

Lyt med til podcastet der indeholder vigtige problemstillinger og endnu vigtigere løsningsforslag her!


Power-to-X i Danmark

Podcast om det JID-prisvindende projekt: "Power-to-X i Danmark"! Forfatteren er blevet interviewet om projektet, og samtalen handlede primært om Power-to-X, men kom vidt omkring: Teknikken bag teknologien, klimakrise, geopolitiske forhold, globale udfordringer og netværk med store aktører fra erhvervslivet.

Verden skal bevæge sig i en grønnere retning, og meget fokus er på klima og grøn energi. Måske har Danmark en mulighed for at blive en primærspiller inden for et af de nye voksende tiltag? Projektet handler om oplagring af energi fra vind- og solenergi, og det fokuserer på muligheder for at mindske spildet af grøn energi og anvende den til at opfylde danske klimamål. Teknologien er Power-to-X og projektet redegør for de faktorer, der påvirker Power-to-X i Danmark.

Lyt med og hør nærmere om opgaven, processen, og Danmarks måske næste grønne tiltag!

 

Er biostimulanter fremtiden?

EU har et mål om at blive klimaneutral inden 2050. Dette inkluderer et pesticidforbrug, der til den tid er nedsat med mindst 50%. I denne sammenhæng er biostimulanter meget relevante, derfor er der en øget opmærksomheden på biostimulanter som alternativ til pesticider.

I en verden i konstant bevægelse med fokus på fremtidige løsningsmuligheder på global fødevareproduktion og en stigende verdensbefolkning, er biostimulanter også i politikernes søgelys.

Lyt med her og bliv klogere på biostimulanter – som supplement eller som alternativ til pesticider.

Forurener betaler-princippet i PFAS sager

Jordforurening en kilde til bekymring for mange borgere. Hvordan forholder det sig, når skaden er sket? Og hvem kommer i virkeligheden til at betale for oprydning?

Danmarks første miljølov blev vedtaget tilbage i 1973. Det er denne lov, der ligger til grund for ”forurener betaler-princippet”. I år 2000 træder Jordforureningsloven i kraft, med hovedformålet: ”at forebygge, fjerne, eller begrænse jordforurening og forhindre eller forbygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.”

Lyt med og hør mere om Liv Jørgensens projekt omkring forurener-betaler princippet og om det er forureneren der betaler, eller er lovgivningen skruet sammen på en sådan måde, at forureneren mange gange slipper for at betale, så det er samfundet der i sidste ende står med regningen?


Delt myndighed - beskyttede diger

Danmarks landskab er gennem lang tid blevet præget af, hvordan vi mennesker har brugt og formet det, så det har kunnet blive udnyttet bedst muligt. Det betyder også, at det kulturlandskab vi ser i dag, er opstået og blevet formet af vores skiftende behov.

I de sidste 200 år har sten-og jorddiger været med til at fortælle denne historie. Men historien har en ekstra dimension.

Lyt med og hør mere om snitfladerne mellem to myndigheder i arbejdet om beskyttelse af vores sten-og jorddiger, hvor kompetencerne ligger, og måske vigtigst af alt – hvordan det håndteres, når der er forskellige fortolkninger af lovgivningen på området.

 

Den gode vandhåndteringsplan

Allerede i dag påvirker klimaforandringerne hverdagen for mennesker i alle afkroge af kloden – visse regioner mere end andre.

I Europa er en af de forventede konsekvenser af klimaforandringer stigende nedbørsmængder, med færre og mere ekstreme regnvejrshændelser. Dette stiller nye krav til landets kommuner for at udarbejde lokale effektive vandhåndteringsplaner.

Lyt med og hør mere om hvordan en standardvejledning for vandhåndteringsplaner kan være et skridt på vejen til at sikre et fælles udgangspunkt, imens der stadig skal tages hensyn til lokale forhold.

 

ESG og ny bebyggelse af kostald

Tiden hvor det kun var bundlinjen, som var vigtigt for virksomhederne er forbi. Med en ESG-rapport kan virksomheder nu vise sort på hvidt, at de gør en aktiv indsats for at gøre en positiv forskel for miljøet og for deres medarbejdere. 

Det øgede fokus på virksomhedernes samfundsansvar er også i fokus hos de danske landbrugsbedrifter, og dette stiller nye krav til for eksempel tilbygninger. Med ESG-standarden (Environment, Social, Governance) har bedriftsejere og rådgivningsvirksomheder fået en rettesnor til hvordan en moderne bæredygtig stald kan bygges, og hvilke hensyn der her kan tages til miljøet, den sociale sammenhængskraft på bedriften, og den daglige ledelsesstil.

 Lyt med og hør mere om hvad der skal til for at bygge en bæredygtig stald i overensstemmelse med ESG-standarden, og hvad klimaafgifter kommer til at betyde for staldens økonomiske bæredygtighed.

 

Er PFAS vores nye forureningsproblem?

Udledning af forurenende stoffer i naturen er en tilbagevendende problematik. Der dukker hele tiden nye (og gamle) sager op, hvor der er mistanke om forurening i et større eller mindre omfang i den danske natur.

Men hvordan påvirker forurenende stoffer som PFAS os, og hvorfor er PFAS i dag at finde så mange steder i naturen?

Lyt med og bliv klogere på PFAS stoffernes egenskaber og hvorfor disse stoffer er skadelige for os.

Hør mere om Filippa Rasmussens arbejde med emnet her

 

Klimatiltag i landbruget

Hvilke klimatiltag kan man på danske bedrifter tage for at nedsætte sin CO2 udledning? Hvad er ESG og klimakreditter overhovedet?

Lyt med og bliv klogere på hvad ESG rapportering nærmere går ud på, hvad dette betyder for danske landmænd, samt hvordan landmændene med klimakreditter kan tjene penge på bæredygtige tiltag på bedriften.
Hør mere om Anders Gjelstrup Hansens arbejde med emnet her!


Det nye sorte i marken kan være biologisk bekæmpelse med nyttedyr

Hvordan kan vi anvende teknologier fra præcisionslandbruget til biologisk bekæmpelse? Hvad har mariehøner og droner egentlig til fælles?

I denne uges podcast skal vi høre nærmere om, hvordan man kan kombinere teknologiske løsninger som droner, GPS og sensorkasser med nyttedyr til biologisk bekæmpelse i det danske landbrug.

Lyt med og bliv klogere på hvordan tech i sammenspil med nyttedyr kan hjælpe landmanden med at holde markerne fri for skadevoldere. Samtidig byder disse løsninger dog også på visse udfordringer. Hør mere om Mette Lindedam H. Sørensen arbejde med emnet.

 

Social bæredygtighed i praksis

I denne uges podcast bliver vi klogere på hvad begrebet ”social bæredygtighed” går ud på. Vi skal høre mere om, hvordan man kan definere og konkretisere begrebet, for mere aktivt at kunne understøtte den sociale bæredygtighed i virksomheder, her eksemplificeret indenfor anlægsområdet.

Tag et lyt og bliv klogere på hvordan man arbejde med social bæredygtighed i en stor dansk virksomhed og hør om hvilke fokusområder der er vigtige at medtage, hvis man også ønsker at arbejde med social bæredygtighed i konkrete projekter – både for nu og i fremtiden. 

 

Bæredygtig jordhåndtering og nyttiggørelsesprojekter

Denne uges podcast dykker ned i hvordan vi bliver bedre til at nyttiggøre jorden og hvad bæredygtig jordhåndtering nærmere går ud på.

Tag et lyt og blive klogere på bæredygtig jordhåndtering og nyttiggørelsesprojekter, samt hvilke udfordringer og muligheder denne slags projekter bringer med sig. Hvorfor er der ikke flere, som benytter sig af bæredygtig jordhåndtering i dag? Hør nærmere om Kathrine Marie Schmidts arbejde med emnet her.

 

Økonomisk værktøj til ko-kalv system

Denne uges podcast dykker ned i et udregningsværktøj designet til landmænd med eksisterende ko-kalv system, eller som ønsker det i sin besætning. Udregningsmodellen kan måle på de økonomiske forskelle både før og efter man har indført systemet.

Vi ser en voksende interesse for at have kalven og koen gående sammen i længere tid ud over den rent lovpligtige. Dette er blandt andet for at honorere forbrugernes voksende krav om dyrevelfærd. Men kan dette økonomisk betale sig for landmændene?

Lyt med og bliv klogere på ko-kalv systemet og på udregningsværktøjet, der tager udgangspunkt i landmændenes egen viden og erfaring.

 

Detektion af glimmerbøsser ved hjælpe af fotosensorer

Denne uges podcast tager udgangspunkt i JID-prisvinder, Christian Hansens opgave: “Detektion af glimmerbøsser ved hjælp af fotosensorer”.

Glimmerbøssen er særlig interessant, da den både er specificeret som et skadedyr og kan husere sådan - samtidig er den særlig vigtig i rapsmarkens livscyklus, som polynator/bestøver, hvilket prisvinderopgaven også omhandler.

Lyt til JID’s podcast om opgaven, der ydermere beskriver og anvender ny teknologi, når det gælder optælling af insekter - blandt andet billen, med flere roller og det besynderlige navn.

 

En sundere katoffelproduktion i Danmark

Kan man få en sundere kartoffelproduktion i Danmark? Og hvis ja, hvordan? Og hvad består en usund kartoffelproduktion i, samt hvilke sygdomme ser man på, når man taler om en “usund” kartoffelproduktion?

Alt dette kan du høre om i dette afsnit af GrønLyd, hvor Frederik har været ude hos landmænd og interviewet dem om deres eventuelle negative kartoffel-oplevelser og diverse måder at imødegå disse på - samt til slut et mindre “kartoffel-wonder”!

 

Generationsskifte

Hvad sker der, når ejendomme eller en bedrift skifter hænder fra én generation i familien til en ny?

Det er et spørgsmål, som Sabrina Svendsen har dækket udførligt i sit afgangsprojekt med titlen “Generationsskifte”, der vandt JID-prisen 2022. Forfatteren dimitterede som PBA fra UCL i Odense i januar og modtog stor ros for sit analysearbejde af de mangfoldige økonomiske forhold, der gør sig gældende i et generationsskifte.

Men det er ikke blot kroner og ører, der må tages hensyn til i et ejerskifte i en familie; der er helt andre bløde værdier, der er mindst lige så vigtige.

 

Robotter i dansk landbrug

 Ligger dansk landbrugs fremtid i robotter?

Tim Nellemann Bak, PBA i Jordbrug, er hovedperson i denne uges afsnit af GrønLyd!

I dette afsnit bliver spørgsmålet, hvorvidt der er stor fremtid i automatiserede landbrugsrobotter, taget op og du kan her høre meget mere om de generelle fordele og ulemper ved anvendelsen af robotter, samt den specifikke robots egenskaber og udfordringer, samt hvor hurtigt udviklingen indenfor robot-feltet bevæger sig – med særlig fokus på landbruget.

Tim samarbejdede med Forsøgscenter Flakkebjerg og modtog JID- prisen for projektet.

 

Håndtering af fritlevende nematoder

Ligesom første episode tager denne podcast afsæt i et PBA-afgangsprojekt, som i øvrigt har modtaget en JID-pris.

Denne podcast omhandler ”Håndtering af fritlevende nematoder ved dyrkning af kartofler i Danmark”, et projekt af jordbrugsbachelor Joachim Bøgelund Thomsen.

I projektet er to specifikke arter nematoder udvalgt og på baggrund af en beskrivelse af disse nematoder, bliver det undersøgt, hvordan man imødekommer sådanne angreb. Er du planteinteresseret? Så skal du høre denne udgave GrønLyd!

 

Genopretning af stenrev i Aarhus bugten

Podcasten indeholder både en analyse og en vurdering af stenrevs betydning for Aarhus Bugt og giver også en kvalificeret plan til genopretning af disse stenrev til gavn for den marine biodiversitet.

Episoden bygger på Jeppe Jørgensens afgangsprojekt: Genopretning af stenrev i Aarhus Bugten.

Jeppe dimitterede i januar som PBA i Jordbrug fra Erhvervsakademi Aarhus og modtog JID-prisen for projektet.

Aarhus Kommune har modtaget Jeppes opgave med stor begejstring!

Lyder det interessant? Så klik ovenfor og bliv klogere på stenrevs betydning for biodiversiteten i havet.

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2024

2024 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,79 kr. pr.km. Udgør årets kørsel hos den enkelte arbejdsgiver mere end 20.000 km, er satsen 2,23 kr.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

  • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
  • Telefon +45 66 17 12 74
  • jid@jid.dk
  • Telefontid
  • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
  • Fredag kl. 10.00 til 13.00
  • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere